کلیه حقوق متعلق به شرکت سبا اتصالات امواج سپیدان است.